Katedra Gospodarki
Turystycznej

Publikacje

Wyniki prac naukowo-badawczych pracowników Katedry Gospodarki Turystycznej oprócz wydawnictw pozauczelnianych są systematycznie publikowane w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Gospodarki (seria wydawnicza: Turystyka i rekreacja) oraz innych pracach zbiorowych i monografiach publikowanych przez Wydawnictwo WSG.

Poniżej prezentujemy publikacje z zakresu turystyki i rekrecji (w tym kolejne tomy Zeszytów Naukowych) oraz prace z zakresu geografii wydane w Wydawnictwie WSG.


   Publikacje z zakresu turystyki i rekreacji   Publikacje z zakresu geografii
     
       
       
     
     
   
     

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia