Katedra Gospodarki
Turystycznej

Aktualności

20 czerwca 2013Obserwatorium produktów regionalnych i turystyki wiejskiej

W minionych miesiącach formalnie rozpoczęło swoją działalność Obesrwatorium Produktu Regionalnego i Turystyki Wiejskiej. Powołane jednostka ma w swoich celach statutowych m.in. aktywizację terenów wiejskich województwa poprzez animowanie sieciowych produktów turystycznych.

Szczegóły
17 czerwca 2013Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Dyrektor Instytutu Gospodarki Turystycznej i Geografii WSG oraz Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych WSG ogłaszają konkurs na ,,Najlepszą pracę magisterską o charakterze wdrożeniowym w dziedzinie turystyki i rekreacji”

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich z zakresu gospodarki turystycznej o problematyce związanej z podnoszeniem jakości i konkurencyjności oferty turystycznej krajowych regionów turystycznych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań lub produktów.

Szczegóły
6 czerwca 2013Spływ Odrodzonym Kanałem Bydgoskim

"Kanał Bydgoski - nasza wspólna sprawa" - w ten sposób promowano VIII Spływ Kajakowy Odrodzonym Kanałem Bydgoskim. W organizację spływu po raz kolejny włączył się Instytut Gosporaki Turystycznej i Geografii WSG. W spływie brało udział kilkadziesiąt osób, w tym studenci turystyki i rekreacji WSG.

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia