Katedra Gospodarki
Turystycznej

Aktualności

13 marca 2013Porozumienie z POT

"Współpraca przy tworzeniu nowoczesnych form oferty edukacyjnej ..." a także "Prowadzenie wspólnych działań na rzecz kształcenia praktycznego" - m.in. w ten sposób Polska Organizacja Turystyczna zamierza współpracować z Instytutem Gospodarki Turystycznej i Geografii Wyższej Szkoły Gospodarki.

Szczegóły
1 marca 2013Wykłady eksperckie

Zapraszamy na kolejną edycję wykładów eksperckich. Tym razem tematyka dedykowana jest studentom 2 roku UMTiR.

Szczegóły
11 grudnia 2012Teraz Polska. Teraz prof. Janusz Sewerniak

Wyższa Szkoła Gospodarki od 2009 roku bierze udział w konkursie Teraz Polska na najlepsze prace magisterskie promujące Polskę. Spośród 19 prac do tej pory zgłoszonych do konkursu, 5 zostało nagrodzonych. Promotorem wszystkich zwycięskich prac jest prof. Janusz Sewerniak, który zajmuje również pierwsze miejsce w konkursowej statystyce najlepszych promotorów.

W klasyfikacji ogólnej Uczelni WSG zajmuje 4 miejsce .

Celem Konkursu jest popularyzacja promocji Polski oraz wspieranie procesu kształcenia nowoczesnych kadr dla potrzeb marketingu narodowego Polski. Przesłanie Konkursu jest także adresowane do kadry akademickiej, organizacji i mediów studenckich jako środowisk opiniotwórczych, osób i instytucji, które mają wpływ na kształtowanie się zainteresowań studentów. Intencją organizatorów –jak czytamy na stronie internetowej konkursu-jest bowiem zwrócenie uwagi na to, że tematyka marketingu terytorialnego jest bardzo atrakcyjna z punktu widzenia jej potencjału naukowo-badawczego, ale także z uwagi na możliwość wykorzystywania tej wiedzy w trakcie kariery zawodowej.

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia