Katedra Gospodarki
Turystycznej

Aktualności

27 sierpnia 2013Konsultacje

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim informujemy o możliwości realizacji zajęć dydaktycznych (dla studentów niestacjonarnych) w piątki zjazdowe.

Władze Uczelni dopuszczają możliwość realizacji zajęć w piątki od godz. 16:15 na studiach I stopnia, dla roczników wyższych niż pierwszy, jeśli jest to związane z wyraźną potrzebą studentów oraz dużą liczbą godzin.

Czekamy na Państwa opinie na Facebooku

Szczegóły
20 czerwca 2013Obserwatorium produktów regionalnych i turystyki wiejskiej

W minionych miesiącach formalnie rozpoczęło swoją działalność Obesrwatorium Produktu Regionalnego i Turystyki Wiejskiej. Powołane jednostka ma w swoich celach statutowych m.in. aktywizację terenów wiejskich województwa poprzez animowanie sieciowych produktów turystycznych.

Szczegóły
17 czerwca 2013Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Dyrektor Instytutu Gospodarki Turystycznej i Geografii WSG oraz Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych WSG ogłaszają konkurs na ,,Najlepszą pracę magisterską o charakterze wdrożeniowym w dziedzinie turystyki i rekreacji”

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich z zakresu gospodarki turystycznej o problematyce związanej z podnoszeniem jakości i konkurencyjności oferty turystycznej krajowych regionów turystycznych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań lub produktów.

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia