Katedra Gospodarki
Turystycznej

Aktualności

23 września 2014Katedra Gospodarki Turystycznej

Informujemy, że od roku akad. 2014/2015 Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii przekształca się w Katedrę Gospodarki Turystycznej, która będzie częścią Instytutu Ekonomii i Zarządzania.

Szczegóły
8 września 2014Akademicki Mistrz Innowacyjności

Zachęcamy do udziału w konkursie, którego organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace magisterskie lub inżynierskie obronione w terminie od 1 czerwca 2012 r. do 13 października 2014 r. na ocenę co najmniej dobrą.

Szczegóły
27 sierpnia 2014Klaster Turystyczny Obszaru BIT

Dnia 26 sierpnia odbyło się zebranie założycielskie Klastra Turystycznego Obszaru BIT, na którym podjęto uchwałę o powołaniu stowarzyszenia. Prezesem organizacji został Jan Karol Słowiński - wieloletni współpracownik Instytutu Gospodarki Turystycznej i Geografii.

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia