Katedra Gospodarki
Turystycznej

Jubileusz - 30 lat Uniwersytetu Przedsiębiorczości

W dniach 4-6.06. świętowaliśmy 30-lecie Wyższej Szkoły Gosdpodarki! 

Wyższa Szkoła Gospodarki, najstarsza uczelnia niepubliczna w Bydgoszczy obchodzi w tym roku jubileusz 30-lat Uniwersytetu Przedsiębiorczości. Dzisiaj nie musimy już nikogo przekonywać, że Nasza Społeczność Akademicka sumiennie realizuje swoją misję, właściwie łącząc potencjał akademicki z zaangażowaniem społecznym i aktywnością proprzedsiębiorczą.

Od trzech dekad na terenie naszego Kampusu i w dziewięciu wydziałach zamiejscowychw Polsce i Ukrainie realizujemy funkcje edukacyjne, badawcze, opiekuńcze, medyczne, kulturalne i rekreacyjno-sportowe.

Nasza uczelnia jest przestrzenią otwartą dla każdego.

Obecny jej kształt to efekt przemyślanego, konsekwentnego rozwoju PrzedsiębiorstwaWiedzy. Przedsiębiorstwa, które nieustannie uczy się, pozyskuje nowe technologie,rozwija relacje z biznesem, buduje więzi z lokalną społecznością, odpowiadając na jej potrzeby i aktywizując.

Reprezentując Katedrę Gospodarki Turystycznej w ramach Jubileuszu wzięliśmy udział w międzynarodowej konferencji naukowej, która jednocześnie była okazją do spotkania ze wszystkimi zagranicznymi i branżowymi partnerami.

Nasi pracownicy czynnie zaangażowali się w Posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Turystyce, prezentując nasze wspólne, dotychczasowe osiągnięcia i dalsze możliwości rozwijania współpracy. 

Program wydarzeń urozmaicony został wieczornym spotkaniem o charakterzeartystycznym, kulturalnym i wreszcie integracyjnym społeczności akademickiej.

Nasi studenci mieli okazję zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji w zakresie turystyki - uzyskali wskazówki w zakresie planowania kariery i oczekiwań rynkowych. 

Zwieńczeniem zaplanowanych na ten świąteczny czas atrakcji była uroczysta Gala zorganizowana w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia