Katedra Gospodarki
Turystycznej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

PROGRAM KONFERENCJI

20.04.2016 (środa)

9.00 – 9.15 Powitanie

9.15 – 9.35 Wykład inauguracyjny
dr Stanislava Pachrova, Alice Šedivá Neckářová (Uniwersytet Politechniczny w Jihlawie)
Innovation Catering Services For Needs Of Specific Market Segments
(Innowacje w usługach catringowych z uwzględnieniem potrzeb specyficznych segmentów rynku)

9.35 – 9.55
prof. Aleksander Feher, Pavol Otepka (Slovak University of Agriculture in Nitra)
Lucia Serenčéšová, (Slovak Academy of Sciences in Bratislava)
Possibilities of providing services for disabled people at agritourism farm in Galanta, Slovakia
(Możliwości świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w gospodarstwie agroturystycznym w Galancie - Słowacja)

9.55 – 10.15
prof. Jiri Vanicek, prof. Dagmar Zorková (Uniwersytet Śląski w Opawie)
Possibilities of tourism for people with disabilities in the Czech Republic
(Możliwości turystyki dla niepełnosprawnych w Czechach)

10.15 – 10.35
dr Joanna Kopczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Skuteczność zajęć ruchowych i rekreacji w przypadku osób niepełnosprawnych  z dysfunkcją narządu ruchu, wieku starszym usprawnianych w warunkach turnusu rehabilitacyjno – wypoczynkowego.

10.35 – 10.55 Dyskusja

10.55 – 11.25 Przerwa kawowa

11.25 – 11.45
dr Remigiusz Drożdż, mgr Piotr Skonieczny (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku)
Aktywność turystyczna niepełnosprawnych mieszkańców powiatu elbląskiego

11.45 – 12.05
dr hab. Joanna Kruk, mgr Marta Adamczyk (Uniwersytet Szczeciński)
Rekreacja osób z niepełnosprawnością wzroku

12.05 – 12.25
mgr Marcin Lerka (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Czas wolny młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

12.25 – 12.45
dr Edyta Lisek-Lubaś
(Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania i Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących "Surdostal")
Sztuka wokół niepełnosprawnych, niepełnosprawni wokół sztuki

12.45 – 13.05
dr Bożena Sowińska (Wyższa Szkoła Gospodarki)
Czas wolny a czytelnictwo młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową

13.05 – 13.25
studentka Justyna Michałek (Wyższa Szkoła Gospodarki)
Przystosowanie hoteli do obsługi osób z dysfunkcjami

13.25 – 13.45
mgr Paulina Markiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Oczekiwania osób niepełnosprawnych wobec turystyki na podstawie analizy jakościowej forów internetowych

13.45 – 14.05
dr hab. Lorant David, dr Anita Kozák, dr Kovács Tibor (Uniwersytet Karola Esterhazego w Egerze)
Conflict management in disability tourism – some theoretical keynotes
(Zarządzanie turystyką osób niepełnosprawnych – kilka teoretycznych refleksji)

14.05 – 14.25
Assoc. Prof. dr Ali Meydan
(Nevsehir Haci Bektas Veli University - Faculty of Education)
The horse oryantring  Mountain and the Horseback riding tourism in Cappadocia (tourism and leisure for disability person)

14.25 – 14.45 – Dyskusja

14.50 – Obiad

15.45 – Wycieczka studyjna (zwiedzanie Bydgoszczy z przewodnikiem (j. angielski)

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia